Publisert 22.12.2015 , sist oppdatert 31.10.2019

Fornyet markedsplasskonsesjon for Nord Pool Spot AS

NVE har tildelt Nord Pool Spot AS ny konsesjon for organisert markedsplass for omsetning av elektrisk energi i perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016.

Den nye markedsplasskonsesjonen erstatter konsesjonen som utløper 31. desember 2015.

Les mer på Elmarkedstilsynets nettsider.