Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Fornyet markedsplasskonsesjon for Nord Pool Spot AS

NVE har tildelt Nord Pool Spot AS ny konsesjon for organisert markedsplass for omsetning av elektrisk energi i perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016.
Publisert 22.12.2015
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Måling av netto produksjon og innføringsdato for NBS

NVE har vedtatt en bestemmelse i avregningsforskriften som betyr at kraftprodusenter skal måle netto produksjon. NVE har også vedtatt at forskriftsendringer knyttet til nordisk balanseavregning (NB...
Publisert 18.12.2015
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Statnetts systemansvarskonsesjon fornyet

NVE har tildelt Statnett SF ny konsesjon for å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2018.
Publisert 18.12.2015
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Forslag til tiltak for å sikre tilfredsstillende prissikring i det nordiske kraftmarkedet

Som følge av regelverk som stiller nye krav til terminmarkedene har NVE, sammen med de nordiske regulatorene, innhentet råd om mulige tiltak for å bedre prissikringsmulighetene i det nordiske kraft...
Publisert 15.12.2015
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Virkemidler for å redusere spenningsproblemer i lavspentnettet

Sweco har på oppdrag fra NVE vurdert ulike virkemidler for å redusere potensielle utfordringer med spenningskvalitet i det lavspente distribusjonsnettet.
Publisert 09.12.2015
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi