Publisert 15.12.2015 , sist oppdatert 31.10.2019

Forslag til tiltak for å sikre tilfredsstillende prissikring i det nordiske kraftmarkedet

Som følge av regelverk som stiller nye krav til terminmarkedene har NVE, sammen med de nordiske regulatorene, innhentet råd om mulige tiltak for å bedre prissikringsmulighetene i det nordiske kraftmarkedet. Rapporten konkluderer med at dersom det er behov for tiltak, bør det innføres tiltak som støtter oppunder de finansielle prissikringsproduktene som allerede handles i Norden, snarere enn å innføre såkalte langsiktige transmisjonsrettigheter.

Rapporten «Measures to support the functioning of the Nordic financial electricity market» fra THEMA Consulting Group/Hagman Energy er bestilt av NordREG i lys av den kommende Kommisjonsforordningen «Guideline on Forward Capacity Allocation» (GL FCA).

GL FCA stiller krav om velfungerende prissikringsmuligheter for markedsaktører i alle budområder, og iverksettelse av tiltak dersom det identifiseres mangelfulle muligheter i noen områder.

NordREG vil sende rapporten på høring på nyåret, og vil ta imot innspill til den videre vurderingen av eventuelle tiltak som bør implementeres i områder hvor det er identifisert mangel på prissikringsmuligheter. NordREG ønsker en tett dialog med markedsaktørene i det nordiske kraftmarkedet på et tidlig stadium for å skaffe seg et godt beslutningsunderlag til GL FCA trer i kraft.

Pressemelding fra NordREG og link til rapporten finnes her.