Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Vil vurdere moglege tiltak for auka måling av veglysanlegg

Ein ny utgreiing konkluderar med at AMS-måling bør nyttast i nye veglysanlegg, men primært også i eksisterande umålte anlegg, viss dette ikkje medfører uforholdsmessig store investeringar. Reguleri...
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Korona betyr lite for aktiviteten til nettselskapene

I en spørreundersøkelse fra RME svarer 86 prosent av nettselskapene at koronapandemien har hatt liten betydning på deres investeringer og vedlikehold av nettet i 2020. Når det gjelder planene for 2...
Publisert 18.12.2020
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Nå får du enklere tilgang til vedtak om strømnett og -leveranser

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) lanserer en ny løsning som gir enklere tilgang til våre vedtak. Det er ikke lenger nødvendig å søke om innsyn i saker som omhandler strøm levert til de...
Publisert 02.12.2020
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Foreslår fastpris for manuell avlesing av strømmåleren

Standard pris for manuell måleravlesing er en av flere mindre forskriftsendringer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår etter en forskriftshøring. Høringen omfatter i tillegg endri...
Publisert 24.11.2020
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Flere byttet strømleverandør i 3. kvartal

Rundt 141 000 husholdningskunder byttet strømleverandør i løpet av 3. kvartal 2020, en økning på 17 prosent fra 2. kvartal 2020. Bytteaktiviteten er samtidig omtrent på nivå med 3. kvartal 2019. De...
Publisert 23.11.2020
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NordREG inviterer til nettmøte om kapasitetsfastsettelse 4. desember 2020

NordREG arrangerer et nettmøte om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering i det nordiske transmisjonsnettet.
Publisert 16.11.2020
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Prissikring i kraftmarkedet – Nordiske reguleringsmyndigheter etterspør informasjon fra markedsaktører

RME, i samarbeid med de svenske og danske reguleringsmyndighetene, evaluerer de langsiktige prissikringsmulighetene for markedsaktører i kraftmarkedet. Alle markedsaktører oppfordres til å fremme d...
Publisert 11.11.2020
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Foreslår å gi Statnett sterkere insentiver til effektiv drift

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil styrke Statnetts insentiver til å drive kostnadseffektivt. En ny modell for å fastsette en kostnadsnorm for Statnett er i dag sendt på høring. Form...
Publisert 02.11.2020
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi