Publisert 16.11.2020

NordREG inviterer til nettmøte om kapasitetsfastsettelse 4. desember 2020

NordREG arrangerer et nettmøte om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering i det nordiske transmisjonsnettet.

Møtet er ment for markedsaktører og andre interesserte. Aktuelle tema er blant annet status for implementering av den nordiske metoden for flytbasert kapasitetsberegning, kapasitetssituasjonen i år og kapasitetsbildet på utenlandforbindelsene framover. Innleggene blir holdt av representanter fra nordiske transmisjonsnettsoperatører, reguleringsmyndigheter og ACER, (byrået for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter på energiområdet i Europa).

Mer informasjon om arrangement, agenda og påmelding fins på NordREGs hjemmesider (ekstern lenke).