Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Høring: forslag til endringer i energimerkeforskriften for produkter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender forslag til endring i forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) i forbindelse med gjennomføri...
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Energi

NVE gir overtredelsesgebyrer for brudd på elsertifikatloven

NVE ilegger BKK AS og TrøndelagKraft AS overtredelsesgebyr på 100 000 kroner hver for brudd på kontrollplikten i elsertifikatloven. Boliden Odda AS er varslet om et gebyr. I ytterste konsekvens vil...
Publisert 21.12.2020
Nyheter, Energi

Sammenhengende vær i Nord-Europa skaper utfordringer i et fornybart kraftsystem

Nye analyser fra NVE viser at det er lite vind i år med lite nedbør, og mye vind når det er mye nedbør. De sammenfallende variasjonene i værforhold kan gi utfordringer for både det norske og det eu...
Publisert 17.12.2020
Nyheter, Energi

Nye tall fra NVE viser at småkraft drifter sine vannkraftanlegg like billig som stor vannkraft

Nye vurderinger viser at det er nødvendig å gjøre endringer for vannkraftverk under 10 MW som bedre representerer kostnadsnivået i bransjen. I konsesjonsbehandlingen vurderer NVE hvilke vannkraft-...
Publisert 17.12.2020
Nyheter, Energi

NVE anbefaler ikke endret kategori av havvindområder utenfor Nordland

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE vurdert om det har skjedd endringer som vil påvirke anbefalingene knyttet til havvind i Træna Vest og Trænafjorden-Selvær utenfor Nordland. NVEs...
Publisert 03.12.2020
Nyheter, Energi

Vind- og vannkraftprosjekter under bygging vil bidra med 9,3 TWh

NVE har registrert 112 vind- og vannkraftprosjekter under bygging. Når disse er ferdigstilt vil de bidra med 6,9 TWh ny vindkraftproduksjon og 2,4 TWh vannkraftproduksjon.
Publisert 29.10.2020
Nyheter, Energi

Store veivalg når Norge skal elektrifiseres

NVEs nye analyser viser at elektrifiseringstiltak kan øke kraftforbruket med opptil 23 TWh frem mot 2040. En så stor elektrifisering av samfunnet vil bidra til å drive kraftprisen opp. Økt utbyggin...
Publisert 29.10.2020
Nyheter, Energi

Historisk høy magasinfylling, vedvarende lav kraftpris og mye eksport av kraft i tredje kvartal 2020

Etter rekordmye snø og sen snøsmelting gjennom andre kvartal, var fyllingsgraden i Norge nær historisk maksimum ved inngangen til tredje kvartal. Mye nedbør og fortsatt snøsmelting gjorde at fyllin...
Publisert 27.10.2020
Nyheter, Energi