Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.10.2020 , sist oppdatert 30.10.2020

Vind- og vannkraftprosjekter under bygging vil bidra med 9,3 TWh

NVE har registrert 112 vind- og vannkraftprosjekter under bygging. Når disse er ferdigstilt vil de bidra med 6,9 TWh ny vindkraftproduksjon og 2,4 TWh vannkraftproduksjon.

Tolga kraftverk er det største nye vannkraftverket under bygging, og vil gi 205 GWh (Foto: Hafslund E-CO AS)

I tredje kvartal 2020 ble de siste turbinene satt i drift i fem vindkraftverk

I tredje kvartal 2020 ble det ferdigstilt fem vindkraftverk. Disse har en normalårsproduksjon på 1,8 TWh. Mye av dette er bygget i Rogaland, og gjelder Stigafjell, Vardafjellet og Skinansfjellet. Tonstad i Agder og Kvenndalsfjellet i Trøndelag har også satt i drift de siste turbinene.

Hvis vi regner med de turbinene som er i drift i vindkraftverk som ennå ikke er ferdigstilt, har vi nå til sammen 11,3 TWh vindkraftproduksjon i Norge.

I Høyanger ble vannkraftverket Østerbø satt i drift. Det har en ytelse på 48 MW, og vil bidra med 165 GWh i året. Fire småkraftverk ble også idriftsatt i tredje kvartal, og ett småkraftverk ble oppgradert. Til sammen ble det satt i drift 0,3 TWh ny vannkraftproduksjon

Nye konsesjonsvedtak

I løpet av kvartalet ble ga myndighetene endelig tillatelse til tre vannkraftprosjekter med en samlet produksjon på 2,4 GWh. Videre ble det gitt avslag til tre vannkraftprosjekter.

Det er gitt nye konsesjonsvilkår til Kvænangen kraftverk. D vil ikke medføre redusert kraftproduksjon.

Rapporten Ny kraftproduksjon 3. kvartal 2020 finner du her. 

 

Kontaktperson

Seksjonssjef Ann Myhrer Østenby,                            telefon: 996 97 202