Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.10.2020

Historisk høy magasinfylling, vedvarende lav kraftpris og mye eksport av kraft i tredje kvartal 2020

Etter rekordmye snø og sen snøsmelting gjennom andre kvartal, var fyllingsgraden i Norge nær historisk maksimum ved inngangen til tredje kvartal. Mye nedbør og fortsatt snøsmelting gjorde at fyllingsgraden i Norge økte ytterligere gjennom tredje kvartal. Ved utgangen av kvartalet var fyllingsgraden for Norge hele 94,1 prosent.

- Vi opplevde gjennom tredje kvartal rekordhøy magasinfylling i Norge. Magasinene er rett og slett fulle! For forbrukerne er dette gunstig, mens det for kraftprodusentene er en krevende periode, både med tanke på lavere inntekter, men også med hensyn til å redusere flomfaren, sier direktør for Energiavdelingen i NVE Anne Vera Skrivarhaug.

Har eksportert mye kraft 

Den sterke hydrologiske balansen førte til stor vannkraftproduksjon i Norge. Totalt ble det produsert 34,6 TWh kraft i tredje kvartal, noe som er 14 prosent mer enn i samme periode i 2019. Den høye kraftproduksjonen bidro til en betydelig krafteksport. Totalt for kvartalet var nettoeksporten på 7,3 TWh,

- Med så mye vann i magasinene har vannkraftproduksjonen vært høy. Samtidig er sommermånedene det kvartalet av året med lavest forbruk. Denne kombinasjonen har resultert i rekordhøy nettoeksport, fortsetter Anne Vera Skrivarhaug.

Fortsatt lav kraftpris 

Stort hydrologisk overskudd førte til svært lave kraftpriser gjennom tredje kvartal. Kombinasjonen av redusert utvekslingskapasitet på flere mellomlandsforbindelser og lavt forbruk bidro også til at prisen forble lav over sommeren.

- I all hovedsak er det hydrologisk overskudd som er årsaken til de svært lave kraftprisene, men at vi har hatt redusert utvekslingskapasitet til både Sverige og Danmark har bidratt, understreker Anne Vera Skrivarhaug.

I snitt for Norge lå kraftprisen på 5,5 øre/kWh. Fram til august var kraftprisen i de sørlige elspotområdene i Norge rundt 1,5 øre/kWh og rundt 3 øre/kWh i Midt- og Nord-Norge. Tørrere vær resultere i et oppsving i kraftprisene i alle elspotområder gjennom august før kraftprisen gjennom september falt ned mot samme nivå som tidligere. Ved utgangen av kvartalet var den gjennomsnittlige kraftprisen for Norge 3 øre/kWh. De vedvarende lave kraftprisene har bidratt til at samtlige strømavtaler for husholdningsmarkedet var langt rimeligere enn samme periode i fjor.

- Selv om sommermånedene er en periode med mindre forbruk enn resten av året har en typisk husholdning spart opp mot 1 000 kroner på strømregningen sin dette kvartalet sammenliknet med samme kvartal i fjor, påpeker Anne Vera Skrivarhaug.

Se kvartalsrapporten for tredje kvartal 2020 for mer informasjon. 

Kontaktpersoner

Overingeniør Lars Eirik Eilifsen

Førstekonsulent Silje Tellervo Jelsness

Seksjonssjef Åsmund Sunde Valseth