Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.12.2020

Nye tall fra NVE viser at småkraft drifter sine vannkraftanlegg like billig som stor vannkraft

Nye vurderinger viser at det er nødvendig å gjøre endringer for vannkraftverk under 10 MW som bedre representerer kostnadsnivået i bransjen. I konsesjonsbehandlingen vurderer NVE hvilke vannkraft- og vindkraftprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme der drifts- og vedlikeholdskostnadene er en faktorene.

Småkraftverk: Urke Kraftverk, foto: Bjørn Lytskjold, NVE

-Etter nye evalueringer og tilbakemelding fra bransjen ser vi det nå nødvendig å nedjustere drifts- og vedlikeholdskostnadene for vannkraftverk under 10 MW fra 7 øre/kWh til 4 øre/kWh. For vannkraft over 10 MW og vindkraft beholder vi dagens kostnadsnivå med henholdsvis 4 øre/kWh og 10 øre/kWh, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen i NVE.

Definisjonen av drifts- og vedlikeholdskostnader inneholder følgende kostnadsposter:

  • arbeidskraft (eks. lønn til driftspersonell)
  • materiell (eks. kostnader forbundet med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr)
  • transport (eks. vei og anlegg, drivstoff)
  • andre varer og tjenester (eks. forsikringer, serviceavtaler, balanseringskostnader)

Kostnader som skal ekskluderes er grunnerstatninger, falleie, konsesjonsavgift, elavgift, skatter, avskrivninger, produksjonsrelaterte nettkostnader og punkttariffer/innmatingsavgift.

Endringene vil være gjeldende fra 1. januar 2021.

Kontaktpersoner

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
mobil: 996 97 202

Mette Eltvik Henriksen, senioringeniør
mobil: 959 08 677