Publisert 17.12.2020

Nye tall fra NVE viser at småkraft drifter sine vannkraftanlegg like billig som stor vannkraft

Nye vurderinger viser at det er nødvendig å gjøre endringer for vannkraftverk under 10 MW som bedre representerer kostnadsnivået i bransjen. I konsesjonsbehandlingen vurderer NVE hvilke vannkraft- og vindkraftprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme der drifts- og vedlikeholdskostnadene er en faktorene.

Småkraftverk: Urke Kraftverk, foto: Bjørn Lytskjold, NVE

-Etter nye evalueringer og tilbakemelding fra bransjen ser vi det nå nødvendig å nedjustere drifts- og vedlikeholdskostnadene for vannkraftverk under 10 MW fra 7 øre/kWh til 4 øre/kWh. For vannkraft over 10 MW og vindkraft beholder vi dagens kostnadsnivå med henholdsvis 4 øre/kWh og 10 øre/kWh, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen i NVE.

Definisjonen av drifts- og vedlikeholdskostnader inneholder følgende kostnadsposter:

  • arbeidskraft (eks. lønn til driftspersonell)
  • materiell (eks. kostnader forbundet med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr)
  • transport (eks. vei og anlegg, drivstoff)
  • andre varer og tjenester (eks. forsikringer, serviceavtaler, balanseringskostnader)

Kostnader som skal ekskluderes er grunnerstatninger, falleie, konsesjonsavgift, elavgift, skatter, avskrivninger, produksjonsrelaterte nettkostnader og punkttariffer/innmatingsavgift.

Endringene vil være gjeldende fra 1. januar 2021.

Kontaktpersoner

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
mobil: 996 97 202

Mette Eltvik Henriksen, senioringeniør
mobil: 959 08 677