Publisert 21.12.2020

NVE gir overtredelsesgebyrer for brudd på elsertifikatloven

NVE ilegger BKK AS og TrøndelagKraft AS overtredelsesgebyr på 100 000 kroner hver for brudd på kontrollplikten i elsertifikatloven. Boliden Odda AS er varslet om et gebyr. I ytterste konsekvens vil brudd på loven undergrave elsertifikatmarkedet.

- NVE anser overtredelsene som alvorlige på grunn av de potensielle virkningene for tilliten til elsertifikatordningen, forklarer Anton Eliston, seksjonssjef i NVE.

Markedet fikk ikke korrekt informasjon om etterspørselen etter elsertifikater

Elsertifikatpliktige skal etter lov om elsertifikater § 20, hvert år innen 1. mars rapportere alt elektrisk forbruk som inngår i elsertifikatplikten og melde fra om feil. I forbindelse med oppkjøp av selskaper ble det registrert feil elsertifikatplikt på kontoene til selskapene BKK AS og TrøndelagKraft AS kjøpte. Feilene ble ikke oppdaget innen fristen og både BKK AS og TrøndelagKraft AS deklarerte derfor elsertifikatplikter med store feil.

NVE har også varslet et overtredelsesgebyr til Boliden Odda AS, som ikke korrigerte en feilregistrert elsertifikatplikt innen fristen i 2019. Ingen av aktørene kjøpte flere elsertifikater enn de skulle, dermed ble ikke elsertifikatmarkedet påvirket av disse overtredelsene.

NVEs vurdering av gebyr

Fristbestemmelsene som er brutt kommer tydelig frem i lovverket og NVE har i flere omganger informert bransjen om pliktene i elsertifikatordningen. Sviktene har skjedd i flere ledd av aktører som har vært aktive i elsertifikatordningen i flere år. NVE ser overtredelsesgebyrene nødvendige for å vise viktigheten av å ha gode rutiner og opprettholde fristene i lovverket. Dette er første gangen NVE ilegger overtredelsesgebyrer for brudd på bestemmelsene i elsertifikatloven.

Les mer om elsertifikatordningen

Saken er oppdatert.

Kontaktperson

Anton Eliston, seksjonssjef
Mobil: 414 90 821