Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Nybrottsarbeid på cybersikkerhet

NVE har tatt initiativ til at det utvikles en cyberfysisk lab på NTNU og at kraftbransjen utvikler ny kompetanse på sikkerhet i industrikontrollsystemer og maskinvare.
Publisert 18.12.2020
Nyheter, Tilsyn

Rettleiar til kraftberedskapsforskrifta

NVE har revidert rettleiaren til kraftberedskapsforskrifta. Den reviderte rettleiaren forklarar forskriftskrava og viser til eksempel, standardar, anna regelverk og andre kjelder. Det vil bidra til...
Publisert 22.12.2020
Nyheter, Tilsyn

Digitale verktøy i tilsyn

Bruk av digitale verktøy i tilsyn med IKT-sikkerhet kan gjøre tilsynsmyndigheten bedre i stand til å avdekke forskriftsbrudd.
Publisert 16.11.2020
Nyheter, Tilsyn

NVE har fattet vedtak om retting og stans ved Vardafjellet vindkraftverk

NVE har fattet vedtak om retting og stans for Vardfjellet vindkraftverk, på grunn av forstyrrelser i det digitale bakkenettet for TV.
Publisert 23.10.2020
Nyheter, Tilsyn

Bedre oversikt over digital sårbarhet og trusler gir bedre beredskap

KraftCERT har på oppdrag fra NVE gjennomført en studie på bruk av sikkerhetsindikatorer/metrikker. Målet er å få en bedre oversikt og oppdage uønskede trender i IKT-sikkerheten tidlig.
Publisert 23.10.2020
Nyheter, Tilsyn

Etterundersøkelser for fugl ved flere vindkraftverk

NVE har godkjent en søknad fra flere konsesjonærer for vindkraftverk i Agder og Rogaland, der de går sammen om en felles etterundersøkelse for å bedre forstå virkningene vindkraftverk har for hubro...
Publisert 02.10.2020
Nyheter, Tilsyn

Sikrere forhold for fisk ved utbygde vassdrag

NVE har, i samarbeid med Sweco, utviklet et nytt styringssystem for omløpsventiler som skal hindre at fisk blir liggende på land hvis et vannkraftverk stopper brått.
Publisert 08.10.2020
Nyheter, Tilsyn

Omsetningsforbud av panelovner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt omsetningsforbud for ECO Basic panelovner produsert av Adax AS, for brudd på økodesignforskriften.
Publisert 29.09.2020
Nyheter, Tilsyn