Omsetningsforbud av panelovner - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt omsetningsforbud for ECO Basic panelovner produsert av Adax AS, for brudd på økodesignforskriften.

– Årsaken til omsetningsforbudet er at panelovnene har for lav energieffektivitet, sier Ane Torvanger Brunvoll, seksjonssjef i NVE.

Ikke god nok energieffektivitet

Adax AS har omsatt produkter som ikke har hatt god nok energieffektivitet til å tilfredsstille kravene i økodesignregelverket. NVE har funnet flere ulovlige produkter fra Adax AS tilgjengelige for salg hos forhandlere. Omsetningsforbudet gjelder panelovner fra produktserien Adax Eco Basic, produsert etter 01.01.2018, som ikke har tilstrekkelige styringsmekanismer for å imøtekomme kravene i regelverket.

Krav om økodesign gir mindre miljøbelastning

Formålet med økodesignregelverket er å redusere miljøbelastningen til energirelaterte produkter. Dette regelverket stiller blant annet minstekrav til energieffektiviteten til en rekke produkter. Panelovner må ha avanserte styringsmekanismer som f.eks. ukesprogrammering for å oppfylle regelverket. NVE fører tilsyn med at økodesignforskriften blir fulgt.

– Det er første gang NVE vedtar et omsetningsforbud for brudd på økodesignforskriften. Økodesignforskriften er et viktig virkemiddel for å effektivisere energibruken vår, og tilsyn med denne er noe vi vil prioritere framover, sier Brunvoll.

Enormt energisparepotensiale

Regelverket om økodesign bidrar til store energibesparelser. Beregninger fra EU viser at økodesignregelverket for elektriske varmeovner vil gi 15 TWh mindre energibruk i EU i 2020, sammenliknet med om vi ikke hadde hatt dette regelverket. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til nesten 900 000 norske husstander.