Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Ny veileder for krav til miljø og landskap for energianlegg

Veilederen kommer fordi det fra 1.1. 2019 innføres krav om internkontroll for miljøkrav for vindkraft-, nett- og andre energianlegg.
Publisert 19.12.2018
Nyheter, Tilsyn

Revidert rettleiar - Internkontroll etter vassdragslovgjevinga

Retteiar for utarbeiding av internkontrollsystem etter vassdragslovgjevinga er no revidert. Den nye rettleiaren gir ei utdjuping av dei krava som følgjer av internkontrollforskrift for vassdragsanl...
Publisert 10.09.2018
Nyheter, Tilsyn

Lovbrotsgebyr til kraftverk i Møre og Romsdal

NVE har gjeve Eidsdal Kraft AS i Norddal kommune i Møre og Romsdal eit lovbrotsgebyr på 700 000 kroner for å ha hatt for stor slukeevne i Eidsdal kraftverk.
Publisert 31.08.2018
Nyheter, Tilsyn

Overtredelsesgebyr til mikrokraftverk i Suldal kommune

NVE har ilagt Havrevoll mikrokraftverk i Suldal kommune i Rogaland et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner for brudd på vassdragslovgivningen.
Publisert 01.06.2018
Nyheter, Tilsyn

Overtredelsesgebyr til Dalane Vind AS

NVE har ilagt Dalane Vind AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på bestemmelser fastsatt i godkjente planer i forbindelse med etableringa av Svåheia vindkraftverk i Eigersund kommune...
Publisert 31.05.2018
Nyheter, Tilsyn

Vindkraft og miljøtilsyn

Utbygging av kraftanlegg har i mange år skapt stort engasjement. Nå bygges det ut mye vindkraft og vi får naturlig nok mange spørsmål om dette. Mange spørsmål går på hensynet til naturen og oppfølg...
Publisert 07.02.2018
Nyheter, Tilsyn

Bedre terrengtilpasning av vindkraftverk

God prosjektledelse og grundig planlegging kan minimere arealbruken og redusere terrenginngrep ved utbygging av vindkraft.
Publisert 08.01.2018
Nyheter, Tilsyn