Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Svarthammaren og Pållifjellet vindkraftverk

Interesserte aktører kan søke om konsesjon etter energiloven for utbygging av Svarthammaren og Pållifjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune i Trøndelag. Søknadsfrist er 1. februar 2019.
Publisert 17.12.2018
Andre nyhetssaker,

Kjetil Lund utnevnt til ny vassdrags- og energidirektør

Kongen i statsråd har i dag utnevnt byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Kjetil Lund, til direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Publisert 19.10.2018
Andre nyhetssaker,

Nytt faktaark om datasentre og nettilknytning

Informasjon for datasentre og annen ny industri om nettilknytning og konsesjonsprosess i Norge
Publisert 21.08.2018
Andre nyhetssaker,

Møt oss på Arendalsuka!

NVE deltar på flere arrangement under Arendalsuka. Se hvor du finner oss, og hva vi skal diskutere.
Publisert 08.08.2018
Andre nyhetssaker,

Vis aktsomhet ved vannuttak

NVE mottar mange henvendelser om vannuttak fra elver og vann, og oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag. Det må tas hensyn til livet i vass...
Publisert 10.07.2018
Andre nyhetssaker,

NVE tilrår nye konsesjonsvilkår i fleire revisjonssaker

NVE har intensivert arbeidet med å revidere konsesjonsvilkåra for eldre kraftverk. Hovudformålet med ein vilkårsrevisjon er å betre miljøforholda i regulerte vassdrag. Norge har implementert EUs ra...
Publisert 22.06.2018
Andre nyhetssaker,

Per Sanderud går av som Vassdrags- og energidirektør

Per Sanderud er nominert til  Norges styremedlem i Den europeiske utviklingsbanken (EBRD), London og har i dag sagt opp stillingen som vassdrags- og energidirektør.
Publisert 04.05.2018
Andre nyhetssaker,