Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.08.2018 , sist oppdatert 23.08.2018

Nytt faktaark om datasentre og nettilknytning

Informasjon for datasentre og annen ny industri om nettilknytning og konsesjonsprosess i Norge

Norge blir for tiden vurdert av flere aktører for utbygging av nye datasentre og andre kraftkrevende virksomheter. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottar i den forbindelse mange spørsmål om det norske kraftsystemet fra utenlandske utbyggere, spesielt de som vurderer bygging av datasentre. Det er nå publisert et faktaark med informasjon om dette på engelsk. Blant temaene er beskrivelse av det norske kraftsystemet, prosessen med tilkobling til det norske strømnettet og kostnader forbundet med dette, i tillegg til lenker til annen nyttig informasjon. Informasjonen vil også være relevant for de som vurderer utbygging av annen ny kraftkrevende infrastruktur.      

Faktaarket finner du her