Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Veslemannen 2018 – oppsummering

2018 ble et ekstremår for fjellpartiet Veslemannen i Rauma. Seks ganger ble det varslet rødt farenivå, og beboere i faresonen ble evakuert. Den øvre delen i fjellpartiet har forflyttet seg over 6 m...
Publisert 17.12.2018
Nyheter, Skred og vassdrag

Kartlegging av fare for kvikkleireskred i Troms fylke

Faren for store kvikkleireskred er kartlagt for fire kommuner i Troms fylke: Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa kommune. Totalt 18 potensielt skredfarlige kvikkleiresoner med tilhørende utløps...
Publisert 05.12.2018
Nyheter, Skred og vassdrag

Bedre oversikt over skredfare i Oppdal kommune

Oppdal kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 28 boligbygg og 105 fritidsboliger ligger innenfor 1/1000 faresonen. Kun en fritidsbolig li...
Publisert 07.11.2018
Nyheter, Skred og vassdrag

23. oktober: NVE setter ned farenivået for Veslemannen til gult

Avtagende hastigheter og kuldegrader
Publisert 23.10.2018
Nyheter, Skred og vassdrag

22. oktober kl. 18.00: NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen

Hastighetene varierer, men er synkende
Publisert 22.10.2018
Nyheter, Skred og vassdrag

Dalen i Telemark har fått betre tryggleik mot flaum

NVE har bygd flaum- og erosjonssikring for å betre tryggleiken i Dalen i Telemark. Måndag 22. oktober vart sikringsanlegget overlevert til Tokke kommune.
Publisert 22.10.2018
Nyheter, Skred og vassdrag

22. oktober: NVE opprettheld raudt farenivå for Veslemannen

Bevegelsane er noko reduserte, men framleis høge
Publisert 22.10.2018
Nyheter, Skred og vassdrag

21. oktober kl. 18.00 - NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen

Hastighetene øker raskt og er klokken 16 rundt 20-40 cm/døgn i øvre del og 3-9 cm/døgn i nedre del.
Publisert 21.10.2018
Nyheter, Skred og vassdrag