Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Har laget flodbølgekart for Vangsmjøse

NVE har fått utarbeidet egne flodbølgekart for å vise hvilke områder rundt Vangsmjøse som kan bli rammet hvis det skulle gå et større fjellskred fra Skutshorn i Vang kommune.
Publisert 08.12.2022
Nyheter, Skred og vassdrag

Undersøkelser dokumenterer sikkerheten i Ask sentrum

På oppdrag av NVE har Multiconsult AS utredet fare for kvikkleireskred som kan berøre Ask sentrum i Gjerdrum kommune. Undersøkelsene dokumenterer at det ikke er fare for nye kvikkleireskred for beb...
Publisert 21.09.2022
Nyheter, Skred og vassdrag

Jobber du med overvann? Velkommen til digital gjennomgang av NVEs overvannsveileder

NVE har laget en veileder for å støtte kommunene i arbeidet med å forebygge skader fra overvann i arealplanleggingen. Tirsdag 27. september inviterer vi deg til en digital gjennomgang av denne veil...
Publisert 12.09.2022
Nyheter, Skred og vassdrag

Betre oversikt over skredfaren i Ørsta kommune

Ørsta kommune får no betre og meir presise kart som syner skredfaren for fleire område. Det er i hovudsak snøskred, sørpeskred, jordskred og flaumskred som utgjer størst fare for den mest utsette b...
Publisert 06.09.2022
Nyheter, Skred og vassdrag

Sande sentrum og Skagekleiva har fått økt sikkerheit mot skred

NVE har sidan hausten 2020 jobba med to større sikringstiltak i Skagekleiva og i Sande sentrum. Fredag 2. september blei sikringstiltaka, som blant anna består av skredvoller og flaumsikring, forme...
Publisert 02.09.2022
Nyheter, Skred og vassdrag

Kartlegg faren for skred i Bergen, Aurland, Senja og Årdal

Som ein del av den nasjonale skredfarekartlegginga blir det i desse tider utført feltarbeid i kommunane Aurland, Bergen, Senja og Årdal. NVE brukar kompetente fagekspertar frå Multiconsult AS, Norg...
Publisert 01.09.2022
Nyheter, Skred og vassdrag

Trenger din kommune midler til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag?

Kommuner som har utfordringer med flom og oversvømmelse langs bekker og bratte vassdrag, kan søke NVE om tilskudd til kartlegging av kritiske punkter. Kartleggingen skal gi kommunen bedre oversikt...
Publisert 24.08.2022
Nyheter, Skred og vassdrag

Bedre oversikt over skredfaren i Sør-Fron kommune

Sør-Fron kommune får nå bedre og mer presise kart som viser skredfaren i kommunen. Det er jordskred og flomskred som utgjør størst fare for den mest utsatte bebyggelsen.
Publisert 23.08.2022
Nyheter, Skred og vassdrag