Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

NVE har laget flomsonekart for Røyken og Heggedal

NVE har kartlagt flomsoner for Hegga/Skitthegga i kommunene Røyken og Asker. Rapporten ble overlevert kommunene tirsdag 17. desember.  
Publisert 16.12.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE har kartlagt risiko for kvikkleireskred i kommunane Molde og Rauma i Møre og Romsdal

Risiko for store kvikkleireskred er kartlagt for kommunane Molde og Rauma i Møre og Romsdal fylke. Det er kartlagt tre soner med potensiell skredfare og tilhøyrande utløpsområde i Molde kommune, og...
Publisert 12.12.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Vassdrags- og energidirektøren overleverte nytt sikringsanlegg som sikrar mot flaumskadar i Sandane sentrum

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund overleverte i dag det nye sikringsanlegget i Holvikelva i Sandane. Kjetil Lund og fungerande regionsjef Siss-May Edvardsen i Noregs vassdrags- og energidire...
Publisert 06.12.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Nye faresonekart frå NVE gjev betre oversikt over skredfaren i Stranda kommune

Stranda kommune har no fått betre og meir presise kart utarbeida av NVE. Dei nye faresonekarta gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Karta viser at totalt 31 bygningar ligg inn...
Publisert 04.11.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Nye faresonekart frå NVE gjev betre oversikt over skredfaren i Sande kommune

Sande kommune har no fått betre og meir presise kart utarbeida av NVE. Dei nye faresonekarta gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Karta viser at 19 bygningar ligg innanfor far...
Publisert 30.10.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Nye faresonekart frå NVE gjev betre oversikt over skredfaren i Eid kommune

Eid kommune har no fått betre og meir presise kart utarbeida av NVE. Faresonekarta gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Karta viser at totalt to bygningar ligg innanfor fareso...
Publisert 29.10.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Nye faresonekart frå NVE gjev betre oversikt over skredfaren i Volda kommune

Volda kommune har no fått betre og meir presise kart utarbeida av NVE. Faresonekarta gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Karta viser at totalt seks bygningar ligg innanfor fa...
Publisert 28.10.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE tar i bruk nye satellittdata for å overvåke snø, is og flommer

En ny tjeneste basert på satellittdata for å overvåke snø, is på innsjøer og flommer, er nå tilgjengelig. Hensikten er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare, samt utfordringer k...
Publisert 24.10.2019
Nyheter, Skred og vassdrag