Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Vassmagasinstatistikk veke 51 2019

Noko større nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 51 var fyllinga i norske magasin på 65,0 prosent.
Publisert 26.12.2019
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Trygg tur på isen i jula?

Det er stor variasjon på isforholdene rundt om i landet, særlig i lavlandet. Mildvær, vind og snøsmelting har gitt tynn is eller ingen is mange steder. Det ventes forbigående kaldere vær i romjula,...
Publisert 23.12.2019
Nyheter, Hydrologi

Vedtak - Innføring av implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen

Reguleringmyndigheten for energi (RME) godkjenner den felles søknaden fra Statnett og den danske systemoperatøren Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen (Skagerrak...
Publisert 20.12.2019
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVE har godkjent søknad om endring av konsesjon, detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Tysvær vindkraftverk

NVE godkjente 18.12.2019 Tysvær Vindpark AS sin søknad om endring av konsesjonen og detaljplanen og MTA for Tysvær vindkraftverk. NVE har også godkjent MTA for nettilknytningen av vindkraftverket,...
Publisert 19.12.2019
Nyheter, Konsesjon

Konsesjonskraftprisen for 2020

Konsesjonskraftprisen for 2020 er fastsatt til 11,27 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2019, som var 10,99 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2020.
Publisert 18.12.2019
Nyheter, Konsesjon

Kraftsituasjonen veke 50, 2019

Framleis høg vindkraftproduksjon i Norden
Publisert 18.12.2019
Rapporter, Kraftsituasjonen

Ikkje løyve til Hofoss kraftverk i Hedmark

NVE avslår søknaden frå Hofoss kraftverk (SUS) om løyve til å byggje Hofoss kraftverk i Kongsvinger kommune. NVE meiner ei utbygging vil ha negative verknader for edelkreps, som er en svært sårbar...
Publisert 19.12.2019
Nyheter, Konsesjon

NVE har godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Øyfjellet vindkraftverk.

Ifølge vilkår i konsesjonen skal Eolus Vind Norge AS legge frem en detaljplan, og MTA som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE har i dag, den 18.12.2019, godkjent detaljplan og MTA for Øyfj...
Publisert 18.12.2019
Nyheter, Konsesjon