Publisert 20.12.2019 , sist oppdatert 02.01.2020

Vedtak - Innføring av implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen

Reguleringmyndigheten for energi (RME) godkjenner den felles søknaden fra Statnett og den danske systemoperatøren Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen (Skagerrak). RME godkjenner at implisitt tapshåndtering vil bli innført på døgnmarkedet og intradagmarkedet på Skagerrak. RME har sammen med den danske reguleringsmyndigheten, DUR, vurdert søknaden fra Statnett og Energinet.

Innføringen av implisitt tapshåndtering på Skagerrak innebærer at man tar hensyn til kostnaden ved å overføre kraft ved beregningen av priser og flyt i prisberegningsalgoritmen. Energitapet er en samfunnsøkonomisk kostnad som det bør tas hensyn til i prisberegningen slik at man unngår at det blir overført kraft på Skagerrak dersom samfunnets kostnad ved overføringen overstiger nytten. Innføring av implisitt tapshåndtering på NorNed ble godkjent av NVE i 2015 og en innføring på Skagerrak vil dermed ikke være den første utenlandsforbindelsen som får innført implisitt tapshåndtering.

 

I første omgang vil det blir innført implisitt tapshåndtering i døgnmarkedet, det er imidlertid ikke teknisk mulig enda å innføre i intradagmarkedet. RME legger til grunn at dette kommer på plass i XBID på et senere tidspunkt.

Før implisitt tapshåndtering innføres i balansemarkedet vil det kreve en godkjenning av RME av de vilkår, betingelser og metode.  

 

I samråd med DUR blir vedtaket godkjent 20. desember 2019.

Henvendelser tilknyttet vedtak kan sendes til rme@nve.no 

 

Relevante dokumenter:

 

 

Høringsuttalelser: