Publisert 19.03.2024 , sist oppdatert 20.03.2024

Størst økning i plusskunder på ett år

I løpet av 2023 har 11 830 strømkunder begynt å produsere egen strøm og blitt plusskunder. Det er den største økningen i antall plusskunder på ett år. Det viser plusskundestatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

- Et generelt høyere nivå på strømprisen har gjort det mer attraktivt å bli plusskunde. I 2023 bidro det store antallet plusskunder med strøm inn på nettet tilsvarende forbruket til over 16 000 leiligheter, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen.

Størst økning var i 2. kvartal 2023. Da kom det i gjennomsnitt 1 483 nye plusskunder i måneden. Mot slutten av året avtok den store økningen, og i 4. kvartal kom det i gjennomsnitt 420 nye plusskunder hver måned.

Det er ved utgangen av 2023 registrert 28 685 plusskunder i Norge, hvorav 84 % er husholdningskunder.

Figur 1: Utviklingen i antall plusskunder siden januar 2020. Den mørkeblå og lyseblå linjen viser utviklingen i henholdsvis husholdninger og bedrifter, mens den røde linjen viser den samlede utviklingen.

Dekket årsforbruket til over 16 000 leiligheter

I løpet av 2023 matet plusskundene inn ca. 162,96 GWh til kraftnettet. Det vil si at plusskundene forsynte kraftnettet med denne mengden strøm i periodene de produserte mer enn de selv brukte. 162,96 GWh tilsvarer årsforbruket til over 16 000 leiligheter i Norge.

Juni 2023 var rekordmåneden for innmating fra plusskundene noensinne. Denne måneden stod for hele 22 % av all innmating i 2023.

- Plusskundene eier i all hovedsak solcellepaneler. Vi får derfor størst bidrag fra plusskundene om sommeren når solforholdene er gode, fortsetter Torfinn Jonassen.

Figur 3: Utviklingen i antall plusskunder og innmating per måned i perioden januar 2022 – desember 2023. Den røde kurven viser innmating i MWh, mens den grå linjen viser utviklingen i antall plusskunder over samme periode.

Prisområde NO2 med størst vekst

Sørvest-Norge (NO2) hadde den største veksten i plusskunder på 86 %, eller 5 359 nye plusskunder. For prisområdet Sørøst-Norge (NO1) var økningen på 64 %. NO1 og NO2 har samlet om lag 83 % av alle plusskundene i landet ved utgangen av 2023.

Figur 2: Fordelingen av plusskundene på de ulike prisområdene i Norge ved utgangen av 2023

 

 

Kontaktpersoner

Fahad Jamil, overingeniør
e-post: faj@nve.no

Torfinn Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

Fakta: Hva er plusskunde

Enkelt forklart er plusskunder strømkunder som også produserer strøm og selger denne tilbake i strømnettet. Gjennom plusskundeordningen slipper plusskunder å betale nettleie på forbruket som dekkes av egen produksjon, samt fastledd for overskuddsstrømmen som mates inn til nettet.

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet er plusskunde definert slik:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.