Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Trygg tur på isen i jula?

Det er stor variasjon på isforholdene rundt om i landet, særlig i lavlandet. Mildvær, vind og snøsmelting har gitt tynn is eller ingen is mange steder. Det ventes forbigående kaldere vær i romjula,...
Publisert 23.12.2019
Nyheter, Hydrologi

Snøskredvarslingen er i gang. Stor skredfare i nord og nordvest

Venter du på snøen? Eller har det allerede falt masse snø der du bor? Følg med på daglig oppdatert skredvarsel på Varsom.no.
Publisert 02.12.2019
Nyheter, Hydrologi

Alle breane som NVE måler smeltar tilbake

I 2019 har alle dei 36 breane som NVE måler fronten på trekt seg tilbake. Breen med størst tilbakegong, Gråfjellsbrea, har trekt seg tilbake 82 meter på 1 år, og 584 meter på 10 år.
Publisert 26.11.2019
Nyheter, Hydrologi

NVEs oppdragsvirksomhet kommer både forvaltningen og samfunnet til gode

NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet har blitt evaluert av Oslo Economics, på oppdrag for Olje- og energidepartementet. Evalueringen ble gjort for å vurdere blant annet hvordan oppdragsvirksomheten...
Publisert 14.11.2019
Nyheter, Hydrologi

Ingen dødsulykker ved ferdsel på is sist vinter

Sist vinter var det første gang på 11 år at ingen omkom ved ferdsel på is. De siste årene har det omkommet i gjennomsnitt 4 personer hver vintersesong.
Publisert 08.10.2019
Nyheter, Hydrologi

Lite snø på breene

Det er generelt mindre snø enn normalt på breene i Jotunheimen. Man bør være ekstra varsom ved ferdsel på bre i påska og utover våren.
Publisert 12.04.2019
Nyheter, Hydrologi

Bedre hydrologiske prognoser gir bedre varsel

Et sammensatt lag av NVE-forskere innen hydrologi har siden 2015 jobbet sammen med ett felles mål: lage bedre hydrologiske prognoser. Slike prognoser er grunnlaget for varsling av flom og fare for...
Publisert 22.03.2019
Nyheter, Hydrologi

NVEs vårflomanalyse: Utarbeidet 21. mars 2019

Det er vassdrag i Nord-Norge som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. Også enkelte elver i indre strøk i Sør-Norge har relativt stor sannsynlighet for stor vårflom i år. I store deler av...
Publisert 21.03.2019
Nyheter, Hydrologi