Publisert 14.11.2019 , sist oppdatert 15.11.2019

NVEs oppdragsvirksomhet kommer både forvaltningen og samfunnet til gode

NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet har blitt evaluert av Oslo Economics, på oppdrag for Olje- og energidepartementet. Evalueringen ble gjort for å vurdere blant annet hvordan oppdragsvirksomheten påvirker NVEs øvrige oppgaver, konkurransen i markedet og tilbudet av hydrologiske tjenester.

En del av oppdragsvirksomheten til NVE er å utføre massebalansemålinger på breer. På bildet måles snødyp om våren. Foto: NVE

Oslo Economics konkluderer med at NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet samlet sett har positive virkninger på forvaltningen og samfunnet. Oppdragsvirksomheten har større fordeler enn ulemper innenfor alle de ulike tjenesteområdene. Dette kommer både forvaltningen og samfunnet for øvrig til gode. Evalueringen slår fast at oppdragsvirksomheten øker NVEs evne til å oppfylle sine forvaltningsoppgaver og myndighetsroller. 

Oslo Economics konkluderer også med at NVEs tilstedeværelse i markedene sikrer tilgjengelighet av etterspurte tjenester, og bidrar til høyere kvalitet og lavere priser. Ulempene evalueringen peker på er i stor grad knyttet til potensielle rollekonflikter.

Les hele evalueringen fra Oslo Economics her.