Nyhetsarkiv

Viser 2352 nyheter fra arkivet

NVE har laget flomsonekart for Røyken og Heggedal

NVE har kartlagt flomsoner for Hegga/Skitthegga i kommunene Røyken og Asker. Rapporten ble overlevert kommunene tirsdag 17. desember.  
Publisert 16.12.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE har kartlagt risiko for kvikkleireskred i kommunane Molde og Rauma i Møre og Romsdal

Risiko for store kvikkleireskred er kartlagt for kommunane Molde og Rauma i Møre og Romsdal fylke. Det er kartlagt tre soner med potensiell skredfare og tilhøyrande utløpsområde i Molde kommune, og...
Publisert 12.12.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Vassdrags- og energidirektøren overleverte nytt sikringsanlegg som sikrar mot flaumskadar i Sandane sentrum

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund overleverte i dag det nye sikringsanlegget i Holvikelva i Sandane. Kjetil Lund og fungerande regionsjef Siss-May Edvardsen i Noregs vassdrags- og energidire...
Publisert 06.12.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Nye faresonekart frå NVE gjev betre oversikt over skredfaren i Stranda kommune

Stranda kommune har no fått betre og meir presise kart utarbeida av NVE. Dei nye faresonekarta gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Karta viser at totalt 31 bygningar ligg inn...
Publisert 04.11.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Nye faresonekart frå NVE gjev betre oversikt over skredfaren i Sande kommune

Sande kommune har no fått betre og meir presise kart utarbeida av NVE. Dei nye faresonekarta gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Karta viser at 19 bygningar ligg innanfor far...
Publisert 30.10.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Nye faresonekart frå NVE gjev betre oversikt over skredfaren i Eid kommune

Eid kommune har no fått betre og meir presise kart utarbeida av NVE. Faresonekarta gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Karta viser at totalt to bygningar ligg innanfor fareso...
Publisert 29.10.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Nye faresonekart frå NVE gjev betre oversikt over skredfaren i Volda kommune

Volda kommune har no fått betre og meir presise kart utarbeida av NVE. Faresonekarta gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Karta viser at totalt seks bygningar ligg innanfor fa...
Publisert 28.10.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE tar i bruk nye satellittdata for å overvåke snø, is og flommer

En ny tjeneste basert på satellittdata for å overvåke snø, is på innsjøer og flommer, er nå tilgjengelig. Hensikten er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare, samt utfordringer k...
Publisert 24.10.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Nå kan du få alle varsler om naturfare rett på mobilen

Nå kan du få varsel på e-post eller SMS om både farlig vær, flom og skred der du bor eller ferdes. Varslingstjenesten på Varsom.no er utvidet og forbedret.
Publisert 22.10.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Bedre oversikt over skredfare i kommende Senja kommune

Nye Senja kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Kartene viser at ett bygg ligger innenfor faresonen for 100-årsskred, mens 115 bygninger ligger innenfor faresone...
Publisert 17.10.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Flom- og jordskred på Vestlandet og i Trøndelag, september 2019

Mye regn helgen 14. til 16. september 2019 førte til stengte veier og flomskader i deler av Trøndelag og store deler av Vestlandet. NVE har laget en oppsummering av hendelsesforløpet.
Publisert 09.10.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Betre oversikt over skredfaren i Vik kommune

Vik kommune har no fått betre og meir presise kart som gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Karta viser at totalt 10 bygningar ligg innanfor faresona for 100-årsskred, medan 7...
Publisert 25.09.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Hva skjedde da store deler av Veslemannen raste 5. september?

54.400 kubikkmeter raste ut i fjellskredet fra Veslemannen 5. september kl. 21:58. Samlet har det rast ut omtrent 70.000 kubikkmeter i løpet av de siste årene. NVE har nå publisert en første oppsum...
Publisert 12.09.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Nytt skredfarekart for Slåtten i Jølster

Ei ny faresonekartlegging i Jølster kommune syner at berre eitt bustadhus, på eit av tre gardsbruk, ligg innanfor faresona for 1000-års skred. NVE bestilte ei full faresonekartlegging for området p...
Publisert 12.09.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE har kartlagt fare for store områdeskred i Ålesund, Sykkylven, Sula og på Giske

Faren for store områdeskred er kartlagt for fire kommunar i Møre og Romsdal fylke: Giske, Sula, Sykkylven og Ålesund. Totalt tre potensielt skredfarlege kvikkleiresoner med tilhøyrande utløpssoner...
Publisert 11.09.2019
Nyheter, Skred og vassdrag

Veslemannen er ikke lenger en fare for bebyggelse

NVE setter ned farenivået fra rødt til grønt for Veslemannen. Etter det store skredet som gikk sent torsdag kveld har NVE gjort undersøkelser av gjenværende masser og sett på skredets utløpsområdet...
Publisert 06.09.2019
Nyheter, Skred og vassdrag