Hva skjedde da store deler av Veslemannen raste 5. september? - NVE

54.400 kubikkmeter raste ut i fjellskredet fra Veslemannen 5. september kl. 21:58. Samlet har det rast ut omtrent 70.000 kubikkmeter i løpet av de siste årene. NVE har nå publisert en første oppsummering etter at skredet ble utløst 5. september.  

Veslemannen etter skredet 5. september 2019. Foto: NVE

Skredet gikk i en periode med lite nedbør og rekkevidden av fjellblokker og skred var relativt kort.

- NVE har hatt gode radarmålinger fra området etter hendelsen. Data viser at det bare er små områder igjen med noe bevegelse, og en helikopterbefaring dagen etter skredet bekreftet dette, forteller seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra.

En del løsmasser fra skredet ligger nederst i den bratte renna som går fra løsneområdet til skredviften under. Løsmassene kan bli mobilisert ved sterk nedbør og kan gå ut som et løsmasseskred.

- Vi vurderer at løsmassene ikke har potensial til å nå bebyggelse, men kan gå over beitemark og ned mot toglinja i nord. NVE kan ikke overvåke disse massene, men vi har orientert beboere, Rauma kommune og Bane Nor om forholdene, sier Blikra.

Les hele oppsummeringen her