Flom- og jordskred på Vestlandet og i Trøndelag, september 2019 - NVE

Mye regn helgen 14. til 16. september 2019 førte til stengte veier og flomskader i deler av Trøndelag og store deler av Vestlandet. NVE har laget en oppsummering av hendelsesforløpet.

Flomskred i Vaksdal. Foto: Tor Ivar Birkeland, Statens Vegvesen/RegObs

En episode med mye regn lørdag 14. til mandag 16. september 2019 førte til stengte veier, flomskader og skredhendelser i store deler av Vestlandet og sørlige deler av Trøndelag. Det ble registrert over 20 skredhendelser i varslingsperioden. Det var ingen store skred som medførte alvorlige hendelser, men mange veier ble stengt i flere dager.

Flom i Jølstra. Foto Anders J. Muldsvor, NVE

Den mest dramatiske hendelsen var flommen i Surna mandag morgen som førte til at ca. 70 sauer ble tatt av elva og druknet. Flommen i Olden søndag kveld førte også til evakuering av 25 husstander natt til mandag.

NVE har laget en oppsummering av hendelsesforløpet, håndtering og konsekvenser av flom og skred, som kan leses på Varsom.no.