Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 06.09.2019

Veslemannen er ikke lenger en fare for bebyggelse

NVE setter ned farenivået fra rødt til grønt for Veslemannen. Etter det store skredet som gikk sent torsdag kveld har NVE gjort undersøkelser av gjenværende masser og sett på skredets utløpsområdet. Geologene konkluderer nå med at det ikke er sannsynlig at det vil komme flere store skred fra dette fjellpartiet. 

Veslemannen etter skredet torsdag kveld, 5. september 2019.

– Det er først og fremst en gledelig dag for beboerne som har hatt en krevende situasjon i flere år. Nå vil alle som har levd med denne belastningen få en roligere hverdag uten evakueringer som følge av fare for skred fra Veslemannen, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

To av NVEs geologer har befart skredet i dag med helikopter, og det er konkludert med at det ikke er fare for bebyggelse eller at det kan komme noe større skred i nærmeste fremtid.

– Mange har stått på siden 2014 for at innbyggerne i Rauma kommune skal være trygge. Jeg vil benytte anledningen til å takke innbyggerne, kommunen, politiet og andre offentlige etater, for det jeg opplever som et svært godt samarbeid. Dette er også en gledelig dag for NVE. En faglig krevende situasjon for oss, som i perioder har vært krevende, er nå over, sier han.

Dagsrapport for Veslemannen 06. september, kl. 15.00

Veslemannen før og etter (2016, 2017, 2018 og 2019 - før og etter skredet 5. september)

Les mer om Veslemannen her

Kontaktinformasjon

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Fjellskredovervåkningen: 474 55 454