Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Bedre oversikt over skredfaren i Longyearbyen

NVEs skredrapport blir overlevert til Longyearbyen lokalstyre torsdag 15. desember. Rapporten inneholder detaljert kartlegging av skredfaren i Longyearbyen planområde. Faresonekart viser at den øvr...
Publisert 15.12.2016
Nyheter, Skred og vassdrag

Nye skredkart for Longyearbyen

Torsdag 15. desember 2016 vil NVE overlevere bedre og mer presise kart over skredfare i Longyearbyen planområde til Longyearbyen lokalstyre.
Publisert 13.12.2016
Nyheter, Skred og vassdrag

Overlevering mulegheitsstudie for flaumdempande tiltak i Vossavassdraget

Etter skadeflaumen i Vossavassdraget i 2014 har NVE saman med Voss kommune engasjert Multiconsult til å gjennomføre ein mulegheitsstudie der formålet er å vise tiltak som kan redusere skadar ved fr...
Publisert 06.12.2016
Nyheter, Skred og vassdrag

NVEs brukerundersøkelse 2016

NVE gjennomfører regelmessig brukerundersøkelser for å kartlegge hvordan direktoratets arbeid og tjenester oppfattes. Årets undersøkelse er nå sendt ut til en del av våre brukere.
Publisert 15.11.2016
Nyheter, Skred og vassdrag

Prøveboring ved kvikkleireskredet i Sørum

På oppdrag fra NVE har NGI startet prøveboring i bakkant av skredet.
Publisert 12.11.2016
Nyheter, Skred og vassdrag

Trygt å bo på kvikkleire.

Det er mye kvikkleire på Romerike og i andre deler av landet. Mange spør om det er trygt å bo på kvikkleire.
Publisert 11.11.2016
Nyheter, Skred og vassdrag

Kvikkleireskredet på Sørum

NVE bistår lokale myndigheter med råd og skredfarevurdringer i forbindelse med kvikkleireskredet på Sørum.
Publisert 11.11.2016
Nyheter, Skred og vassdrag

Better warning to be better prepared

The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) is organizing the first international workshop on regional early warning systems for rainfall-induced landslides.
Publisert 27.10.2016
Nyheter, Skred og vassdrag