Nye skredkart for Longyearbyen - NVE

Torsdag 15. desember 2016 vil NVE overlevere bedre og mer presise kart over skredfare i Longyearbyen planområde til Longyearbyen lokalstyre.

I forbindelse med overleveringen av de nye skredkartene, arrangeres det et folkemøte på Unis samme dag kl. 19.00. NVE vil der presentere innholdet i rapporten.