Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 13.12.2016

Nye skredkart for Longyearbyen

Torsdag 15. desember 2016 vil NVE overlevere bedre og mer presise kart over skredfare i Longyearbyen planområde til Longyearbyen lokalstyre.

I forbindelse med overleveringen av de nye skredkartene, arrangeres det et folkemøte på Unis samme dag kl. 19.00. NVE vil der presentere innholdet i rapporten.

 

 

 

Kontaktperson:

Kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland, tlf 40 21 01 50