Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Kraftmarkedsanalyse mot 2030

I tiden frem mot 2030 vil det skje store endringer innenfor energisektoren. Det norske kraftsystemet er gjennom energipolitikk og det fysiske kraftmarkedet tett integrert med resten av Europa. 
Publisert 27.12.2016
Nyheter, Energi

Ikkje løyve til Økta kraftverk

NVE gjev ikkje Økta Kraft AS løyve til å bygge Økta kraftverk i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Løyve til tre små kraftverk i Hjelmeland kommune i Rogaland

NVE har handsama tre kraftverksøknadar i Hjelmeland kommune i Rogaland. NVE gjev løyve til Sagåna, Kreppingdalen og Øvre Ullestadåna kraftverk.
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Løyve til to og avslag til to små vasskraftverk i Fjaler

NVE gjev løyve til Tjøredalselva og Lønnebotn kraftverk, medan Øyrafossen og Yndestadhølen kraftverk får avslag. Alle dei planlagde kraftverka ligg i det verna Guddalsvassdraget i Fjaler kommune i...
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Ikkje løyve til Kinsedal kraftverk og Kveken kraftverk

NVE gjev ikkje Norsk Vannkraft AS løyve til å bygge Kinsedal kraftverk og Kveken kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane, grunna store negative konsekvensar for biologisk mangfald.
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Løyve til Skittresken kraftverk

NVE gjev Statskog Energi AS løyve til å byggje Skittresken kraftverk i Hattfjelldal kommune i Nordland. Kraftverket vil produsere om lag 8 GWh årleg. Det svarer til straumbruken til om lag 400 huss...
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Løyve til Bordalselva kraftverk

NVE gjev Statskog Energi AS løyve til å bygge Bordalselva kraftverk i Molde kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket vil produsere omlag 6,7 GWh i eit medels år. Dette svarar dette til straumbruken t...
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Ikkje løyve til Roussevagge kraftverk

NVE avslår søknaden frå Nord-Salten Kraft AS om løyve til å byggje Roussevagge kraftverk i Ruosvágjåkhå i Tysfjord kommune i Nordland
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon