Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Kraftmarkedsanalyse mot 2030

I tiden frem mot 2030 vil det skje store endringer innenfor energisektoren. Det norske kraftsystemet er gjennom energipolitikk og det fysiske kraftmarkedet tett integrert med resten av Europa. 
Publisert 27.12.2016
Nyheter, Energi

Ikkje løyve til Økta kraftverk

NVE gjev ikkje Økta Kraft AS løyve til å bygge Økta kraftverk i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Løyve til tre små kraftverk i Hjelmeland kommune i Rogaland

NVE har handsama tre kraftverksøknadar i Hjelmeland kommune i Rogaland. NVE gjev løyve til Sagåna, Kreppingdalen og Øvre Ullestadåna kraftverk.
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Løyve til to og avslag til to små vasskraftverk i Fjaler

NVE gjev løyve til Tjøredalselva og Lønnebotn kraftverk, medan Øyrafossen og Yndestadhølen kraftverk får avslag. Alle dei planlagde kraftverka ligg i det verna Guddalsvassdraget i Fjaler kommune i...
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Ikkje løyve til Kinsedal kraftverk og Kveken kraftverk

NVE gjev ikkje Norsk Vannkraft AS løyve til å bygge Kinsedal kraftverk og Kveken kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane, grunna store negative konsekvensar for biologisk mangfald.
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Løyve til Skittresken kraftverk

NVE gjev Statskog Energi AS løyve til å byggje Skittresken kraftverk i Hattfjelldal kommune i Nordland. Kraftverket vil produsere om lag 8 GWh årleg. Det svarer til straumbruken til om lag 400 huss...
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Løyve til Bordalselva kraftverk

NVE gjev Statskog Energi AS løyve til å bygge Bordalselva kraftverk i Molde kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket vil produsere omlag 6,7 GWh i eit medels år. Dette svarar dette til straumbruken t...
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Ikkje løyve til Roussevagge kraftverk

NVE avslår søknaden frå Nord-Salten Kraft AS om løyve til å byggje Roussevagge kraftverk i Ruosvágjåkhå i Tysfjord kommune i Nordland
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Kraftsituasjonen veke 50 2016

Kaldare vêr og mindre vind auka dei nordiske prisane.
Publisert 21.12.2016
Rapporter, Kraftsituasjonen

Konsesjonskraftprisen for 2017

Konsesjonskraftprisen for 2017 er fastsatt til 11,48 øre per kilowattime (kWh). Dette er en liten økning fra prisen for 2016, som er 11,42 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2017.
Publisert 20.12.2016
Nyheter, Konsesjon

NVE tilrår løyve til eksisterande Trælandsfos kraftverk i Kvinesdal

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Trælandsfos as løyve til å drive Trælandsfos kraftstasjon vidare med moderne vilkår. Kraftverket ligg i Kvinesdal kommune i Vest-Agder.
Publisert 21.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Eitt løyve og eitt avslag til småkraftverk i Eidfjord kommune i Hordaland

NVE gjev løyve til Drøllstølsbekken kraftverk i Sysendalen, medan søknad om Isdøla kraftverk i same dalføre vert avslått.
Publisert 16.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Bedre oversikt over skredfaren i Longyearbyen

NVEs skredrapport blir overlevert til Longyearbyen lokalstyre torsdag 15. desember. Rapporten inneholder detaljert kartlegging av skredfaren i Longyearbyen planområde. Faresonekart viser at den øvr...
Publisert 15.12.2016
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE gjev løyve til å bygge Graffer kraftverk i Lom

NVE gjev løyve til å bygge Graffer kraftverk i Lom kommune i Oppland. Småkraftverket vil produsere om lag 8,7 GWh i eit medels år. Det svarar til straumbruken til om lag 435 husstandar.
Publisert 14.12.2016
Nyheter, Konsesjon

Nye skredkart for Longyearbyen

Torsdag 15. desember 2016 vil NVE overlevere bedre og mer presise kart over skredfare i Longyearbyen planområde til Longyearbyen lokalstyre.
Publisert 13.12.2016
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE foreslår å forskriftsfeste krav til nettselskapenes forberedelser til nordisk balanseavregning og Elhub

For å sikre en effektiv og forsvarlig innføring av nordisk balanseavregning (NBS) og nasjonal datahub for måleverdier (Elhub), må nettselskapene tilpasse sine systemer og rutiner til de nye løsning...
Publisert 12.12.2016
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi