Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.11.2016 , sist oppdatert 18.11.2016

Kvikkleireskredet på Sørum

NVE bistår lokale myndigheter med råd og skredfarevurdringer i forbindelse med kvikkleireskredet på Sørum.

Løsneområdet til kvikkleireskredet i Sørum. Foto: Arne Søiland/NVE

Fredag 18. november: Har gitt bekken i skredet i Sørum friere løp

Lørdag 12. november Prøveboring

 

- Vi i NVE, Sørum kommune og NGI samarbeider om å ta boreprøver for å avgrense kvikkleireforekomsten og skredfaren, sier regionsjef Petter Glorvigen.

Skredet på Sørum er et kvikkleireskred. Skredet består av flytende blå leire og ligger under marin grense. På Romerike er det kartlagt mange og store forekomster av kvikkleire, og det har tidligere gått flere kvikkleireskred i området.

Kvikkleire er i utgangspunktet fast, men om leira blir overbelastet kan strukturen klappe sammen og leirpartiklene vil flyte i frigjort vann. Resultatet blir et kvikkleireskred. Les mer om kvikkleire her.

Jordskredvarslingen har fått mange spørsmål om det er økt fare for jordskred i området. Skredet som har gått på Sørum er et kvikkleireskred – en helt annen skredtype. Kvikkleireskred utløses oftest av menneskelig aktivitet, som deponering av masser, grave- og sprengningsarbeid, eller av langsom erosjon i bekker/elver over tid. 

- Andre mekanismer utløser flom- og jordskred. Det er nå kuldegrader og svært lavt grunnvannstand og lav vannmetning. Det er derfor generelt lite fare for jordskred på Romerike, sier sjef for NVEs jordskredvarslingtjeneste Hervé Colleuille.

Skredmassene er fortsatt ustabile og ferdsel langs skredkantene frarådes.

Finn marin grense og kartlagte kvikkleiresoner i NVE Atlas.

Utløssone for kvikkleireskredet i Sørum. Foto: Arne Søiland/NVE

Utløssone for kvikkleireskredet i Sørum. Foto: Arne Søiland/NVE