Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

NVE arrangerer webinar om overvann

Hvordan kan kommuner og rådgivere ivareta sikkerhet mot skader og fare fra overvann i kommunale arealplaner? Det får du vite mer om i vårt webinar som arrangeres 10. januar 2024.  
Publisert 08.12.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Hvordan kan kommuner og beredskapsaktører bruke og forstå snøskredvarselet? Meld deg på webinar

Tirsdag 12. desember arrangerer NVE et webinar om snøskred for kommuner og beredskapsaktører. I webinaret får du vite mer om hvordan kommuner og beredskapsaktører kan bruke og forstå snøskredvarsel...
Publisert 30.11.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Hvordan kan sikringshåndboka veilede deg som jobber med flom- og skredsikring? Meld deg på NVEs naturfareseminar

Sikringshåndboka  er NVEs digitale veileder for informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. Torsdag 16. november arrangerer vi et webinar hvor du får vite mer om hva sikringshåndboka er, og hv...
Publisert 23.10.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Nytt om skredfarekartlegging i bratt terreng

Det siste året har det blitt ferdigstilt og publisert ei rekke skredfarekartleggingar i regi av NVE.
Publisert 09.10.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Ny veileder for kartlegging av fare for overvann i arealplaner

NVE har publisert en ny veileder for kartlegging av fare fra overvann i arealplaner. Veilederen er rettet mot de utførende som kartlegger faren for overvann, og for de som bestiller utredninger av...
Publisert 21.09.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Ber om innspill til skredfarekartlegging i Lyngen

NVE har engasjert Skred AS til å kartlegge potensielt skredutsatte områder i Lyngen kommune. Rapporten fra denne kartleggingen er nå lagt ut på offentlig høring med frist 29. september.
Publisert 07.09.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Skredområdet i Gjerdrum er sikret og trygt for framtidig bruk

I dag markerte NVE og Gjerdrum kommune at områdene hvor det tragiske kvikkleiereskredet gikk i desember 2020, nå er ferdig sikret og trygt for fremtidig bruk. Olje- og energiminister Terje Aasland,...
Publisert 23.08.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Søknad om naturfaretilskot - utsatt frist til 8. juli 2023

NVE utset frist for søknad om naturfaretilskot (jf. forskrift om tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak i vassdrag) frå 1. juli til 8. juli grunna serverfeil hjå NVE.
Publisert 30.06.2023
Nyheter, Skred og vassdrag