Publisert 07.09.2023

Ber om innspill til skredfarekartlegging i Lyngen

NVE har engasjert Skred AS til å kartlegge potensielt skredutsatte områder i Lyngen kommune. Rapporten fra denne kartleggingen er nå lagt ut på offentlig høring med frist 29. september.

Dronebilde av Pollfjellet over Furuflaten tatt under feltbefaring. Foto: Skred AS

NVE ønsker tilbakemelding på feil og mangler i rapporten og kart. Tilbakemeldingene vil bli gjennomgått av konsulenten som har utført kartleggingen. Både tilbakemelding og konsulenten sin vurdering vil inngå som vedlegg i den endelige rapporten som publiseres på NVE.no.

Rapport og faresoner er foreløpige og kan ikke brukes i saksbehandling.

Skjema for tilbakemelding.

Kontaktperson
Pierrick Nicolet, senioringeniør skred
Telefon: 46 42 97 13
E-post: psni@nve.no