Publisert 21.11.2022 , sist oppdatert 20.11.2023

Høring av nasjonal skredfarekartlegging

NVE har i 2023 fått skredfarekartlagt utvalde områder fleire kommunar. Her finn du lenker til rapportar, faresoner og høyringsskjema. Du finn og ei kort oppsummering av kvart av kartleggingsprosjekta. 

NVE ønsker tilbakemelding på feil og manglar i rapportar og kart. Tilbakemeldingane vil bli gjennomgått av konsulent som har utført kartlegginga og både tilbakemelding og konsulenten si vurdering vil inngå som vedlegg i den endelege rapporten som blir publisert på NVE.no.

Rapport og faresoner er foreløpige og kan ikkje brukast i sakshandsaming. 

Døme på tilbakemeldingar:
Det fins sikringstiltak i området som ikkje er omtalt i rapport.
Det fins tidlegare skredfareutgreiingar som ikkje er omtalt i rapport.
Det er historiske skredhendingar som ikkje er omtalt i rapport. 

Her finn du faresoner og rapport for pågåande høyring:

Nord-Aurdal kommune:
Høringsfrist: 12. desember 2023
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner
Høringsskjema

Midtre Gauldal kommune:
Høringsfrist: 15. desember 2023
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner
Høringsskjema 

Vanylven kommune:
Høringsfrist: 15. desember 2023
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner
Høringsskjema 

Ringebu kommune:
Høringsfrist: 15. desember 2023
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner 
Høringsskjema

Sel kommune (Otta sentrum, Nord):
Høringsfrist: 15. desember 2023
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner (kjem snart)
Høringsskjema

Kjem på høyring snart:

Vågan kommune:
Høringsfrist:
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner
Høringsskjema

Hammerfest kommune:
Høringsfrist:
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner
Høringsskjema

Tromsø kommune:
Høringsfrist:
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner
Høringsskjema