Publisert 21.11.2022 , sist oppdatert 07.02.2024

Høring av nasjonal skredfarekartlegging

NVE har i 2023 fått skredfarekartlagt utvalde områder fleire kommunar. Her finn du lenker til rapportar, faresoner og høyringsskjema. Du finn og ei kort oppsummering av kvart av kartleggingsprosjekta. 

NVE ønsker tilbakemelding på feil og manglar i rapportar og kart. Tilbakemeldingane vil bli gjennomgått av konsulent som har utført kartlegginga og både tilbakemelding og konsulenten si vurdering vil inngå som vedlegg i den endelege rapporten som blir publisert på NVE.no.

Rapport og faresoner er foreløpige og kan ikkje brukast i sakshandsaming. 

Døme på tilbakemeldingar:
Det fins sikringstiltak i området som ikkje er omtalt i rapport.
Det fins tidlegare skredfareutgreiingar som ikkje er omtalt i rapport.
Det er historiske skredhendingar som ikkje er omtalt i rapport. 

Her finn du faresoner og rapport for pågåande høyring:

Tromsø kommune:
Høringsfrist: 10. mars 2024
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner
Høringsskjema

Gjennomførte høyringar 2023/24:

Sel kommune (Otta sentrum, Nord):
Høringsfrist: Utløpt
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner
Høringsskjema

Vågan kommune:
Høringsfrist: Utløpt
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner
Høringsskjema

Hammerfest kommune:
Høringsfrist: Utløpt
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner 
Høringsskjema

Nord-Aurdal kommune:
Høringsfrist: Utløpt
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner
Høringsskjema

Midtre Gauldal kommune:
Høringsfrist: Utløpt
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner
Høringsskjema 

Vanylven kommune:
Høringsfrist: Utløpt
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner
Høringsskjema 

Ringebu kommune:
Høringsfrist: Utløpt
Foreløpig rapport
Oppsummering av rapport
Kart med faresoner 
Høringsskjema