Publisert 21.09.2023

Ny veileder for kartlegging av fare for overvann i arealplaner

NVE har publisert en ny veileder for kartlegging av fare fra overvann i arealplaner. Veilederen er rettet mot de utførende som kartlegger faren for overvann, og for de som bestiller utredninger av overvannsfare.  

Overvann fra styrtregn 16. august 2022 ved Sinsenkrysset i Oslo. Foto: Ina Storteig/NVE

– Den nye veilederen gir en oversikt over hvilke verktøy som bør brukes og foreslår hva en bestillingen av kartlegging av fare fra overvann i kommunale arealplaner bør inneholde. Den inneholder også en oversikt over det kommunale plansystemet, og hva som skal utredes på de ulike plannivåene, sier overingeniør Ina Storteig. 

Formålet med veilederen er å øke kvaliteten og etterprøvbarheten til kartlegginger av områder som er utsatt for fare fra overvann. Veilederen inneholder derfor også tekniske anbefalinger til hvordan kartleggingsmetodene GIS-verktøy og hydrauliske overflatemodeller kan brukes for å kartlegge faren fra overvann.   

–  Vi gir anbefalinger til datagrunnlaget, valgene man må ta underveis, hvordan man bruker resultatene til å lage hensynssoner for overvann til bruk i arealplankart, og hvordan usikkerheten til utredningen kan vurderes, for de to kartleggingsmetodene, sier Storteig. 

NVE har tidligere gitt ut veileder nr. 4/2022 «Rettleier for handtering av overvatn i arealplaner». Denne nye veilederen, nr. 2/2023, er en oppfølging av nr. 4/2022. 

 

 

 

Kontaktperson
Overingeniør Ina Storteig
isto@nve.no