Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Vassmagasinstatistikk veke 51 2023

Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 64,4 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,5 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 5...
Publisert 27.12.2023
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Kraftsituasjonen veke 50, 2023

Mildare vêr og prisnedgong i helga
Publisert 20.12.2023
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 50 2023

Ved utgangen av veke 50 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 64,9 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,0 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 5...
Publisert 19.12.2023
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Oversikt over utviklingen i energibruk i Norge – ny rapport fra NVE

Energisystemet er i en stor omstilling og årene 2020 til 2022 var spesielle år. Vi opplevde  covid-19-pandemien med mye hjemmekontor og lite reising, invasjon i Ukraina og rekordhøye priser. I till...
Publisert 20.12.2023
Nyheter, Energi

RME varsler inntektsrammer på 42,1 milliarder for 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt varsel om inntektsramme for 2024.  For alle nettselskaper, unntatt Statnett, blir inntektsrammene på 24,9 milliarder. Statnett får en ramme p...
Publisert 18.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

God ressurssituasjon før vinteren, men venter perioder med høye priser

NVEs analyser viser at ressurssituasjonen før vinteren er god, og vi ser ingen fare for energiknapphet denne vinteren.
Publisert 15.12.2023
Nyheter, Energi

NVE anbefaler en ny prosess for utvikling av havvind og strømnett til havs

Norges vassdrag- og energidirektorat har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet vurdert hvordan prosessene for havvind bør foregå, fra åpning av nye arealer til utbyggingsstart. Leveransen er...
Publisert 15.12.2023
Nyheter, Energi

NVE gjev ikkje løyve til bygging av Tverråna kraftverk i Lindesnes

Ei utbygging av Tverråna kraftverk vil etter NVE sitt syn føre med seg store terrenginngrep, som er negative for landskap og friluftsliv. NVE meiner at ein produksjon på 3,6 GWh, som svarar til pro...
Publisert 14.12.2023
Nyheter, Konsesjon