Publisert 19.12.2023

RME varsler inntektsrammer på 42,1 milliarder for 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt varsel om inntektsramme for 2024.  For alle nettselskaper, unntatt Statnett, blir inntektsrammene på 24,9 milliarder. Statnett får en ramme på 17,2 milliarder.

- Etter den foreløpige beregningen har vi gjort enkelte korrigeringer av datagrunnlaget for inntektsrammene for 2024, som gir mindre endringer i inntektsramme på selskapsnivå. Vi har også besluttet å endre metode for å rekalibrere kostnadsnormene, i tråd med hva vi foreslo i oktober, sier Roar Amundsveen, seksjonssjef i RME.

Vi har endret metode for rekalibrering av kostnadsnormer

I oktober sendte RME et forslag på høring om å endre metode for rekalibrering av kostnadsnormer. RME mottok ti innspill, hvor alle innspillene støttet forslaget.

- Vi konkluderer med å kun rekalibrere renteeffekten fra og med inntektsrammene for 2024, sier Amundsveen.

Endringen fører til at beløpet som omfordeles gjennom rekalibreringen blir betydelig lavere. Nettselskapenes inntekter blir mer forutsigbare siden inntekten i større grad blir basert på deres egne kostnader og resultat i de sammenlignende analysene.

Her finner du mer informasjon om forslaget, innspillene og vår konklusjon: Høring - Forslag om endring i metode for å fastsette kostnadsnormer - NVE

Om inntektsrammen til Statnett

RME varsler inntektsrammer for 2024 på 16,36 milliarder kroner for Statnett SF og på 859 millioner kroner for Nordlink Norge AS. Nordlink Norge er eid av Statnett SF og driftes som en del av transmisjonsnettet. Dette er en økning fra inntektsrammene for 2023, da RME varslet inntektsrammer på henholdsvis 15,1 milliarder og 832 millioner kroner.

- Prisen for nettap som vi benyttet i varsel 2023 var en del høyere enn den vi nå benytter i varsel for 2024. Dette reduserer inntektsrammen for 2024 isolert sett. Økte kostnader knyttet til systemansvar og investeringer gjør at inntektsrammen totalt sett øker, sier Amundsveen.

Kontaktpersoner

Mona Helen Heien, Seniorrådgiver
e-post: mohh@nve.no

Hilde Marit Kvile, Seniorrådgiver
e-post: hkv@nve.no

Fakta: Om beregning av inntektsrammer

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer RME årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Tillatt inntekt fungerer som et tak på hvor store inntekter et nettselskap kan ha hvert år, og begrenser dermed hvor mye nettleie de kan hente fra kundene sine.

Inntektsrammen utgjør den største delen av nettselskapenes tillatte inntekt, og denne skal dekke kostnader ved drift og avskrivninger av strømnettet, og gi en avkastning på kapitalen som står i forhold til selskapets kostnadseffektivitet. Les mer om inntektsreguleringen på nettsiden om Økonomisk regulering av nettselskap - NVE, hvor vi også har publisert en rekke faktaark om temaet.