Publisert 30.10.2023 , sist oppdatert 19.12.2023

Høring - Forslag om endring i metode for å fastsette kostnadsnormer

RME har besluttet å endre forvaltningspraksis knyttet til metode for fastsettelse av kostnadsnormer i inntektsreguleringen av nettselskaper. Endringen gjelder rekalibrering av kostnadsnormer.

I oktober 2023 foreslo vi å fremover kun rekalibrere renteeffekten av differansen mellom forventede og faktiske kostnader. Dette ville gi jevnere inntektsrammer og redusere effekten av rekalibreringen slik at et selskap sin inntekt i større grad bestemmes av deres egne kostnader og effektivitet. 

Frist for høringsinnspill var 8. desember 2023. Vi har mottatt ti innspill, hvor alle innspillene støtter forslaget. Dermed konkluderer vi med å kun rekalibrere renteeffekten fra og med inntektsrammene for 2024. 

Alle relevante dokumenter og innspill er publisert på denne siden.