Publisert 20.12.2023

Vassmagasinstatistikk veke 50 2023

Ved utgangen av veke 50 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 64,9 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,0 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 50, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

NB! Grunna heilagdagar vil Vassmagsinstatistikken for veke 51 bli publisert torsdag 28.12. kl 1300, ikkje onsdag som vanleg.