Publisert 02.04.2024 , sist oppdatert 03.04.2024

Vassmagasinstatistikk veke 13 2024

Ved utgangen av veke 13 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 28,6 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,1 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 13, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.