Publisert 23.04.2024 , sist oppdatert 24.04.2024

Vassmagasinstatistikk veke 16 2024

Ved utgangen av veke 16 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 27,8 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,0 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 16, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.