Publisert 10.04.2024

Vassmagasinstatistikk veke 14 2024

Ved utgangen av veke 14 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 27,0 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,5 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 14, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.