Publisert 26.03.2024 , sist oppdatert 27.03.2024

Vassmagasinstatistikk veke 12 2024

Ved utgangen av veke 12 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 30,7 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,5 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 12, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.