Publisert 28.12.2023

Vassmagasinstatistikk veke 51 2023

Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 64,4 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,5 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 51, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.