Publisert 08.12.2023

NVE arrangerer webinar om overvann

Hvordan kan kommuner og rådgivere ivareta sikkerhet mot skader og fare fra overvann i kommunale arealplaner? Det får du vite mer om i vårt webinar som arrangeres 10. januar 2024.

 

I webinaret vil vi gi en oversikt over bruk av NVEs overvannsveiledere. I tillegg skal vi si litt om hvilke anbefalinger vi har til kartlegging av fare og skade fra overvann, og hvordan det kan innarbeides i kommunale arealplaner.

Arrangementet er i hovedsak rettet mot kommuner og rådgivere som bistår kommunene, men vil også være nyttig for fylkeskommuner og Statsforvaltere som arbeider med forurensing og beredskap knyttet til overvann.

Vi håper de som melder seg på bruker muligheten til å gi tilbakemeldinger på dagens veiledning . Dere kan også sende disse innspillene til nve@nve.no.  

Webinaret varer fra kl. 12.00 – 14.00, og det blir mulig å stille spørsmål underveis. Webinaret blir tatt opp og lagt ut på NVEs nettsider i etterkant. 

Meld deg på her.

 

 

Kontakt
Lars Løkeland Slåke
Tel: 41 49 98 96
E-post: lals@nve.no