Nå kan du få alle varsler om naturfare rett på mobilen - NVE

Nå kan du få varsel på e-post eller SMS om både farlig vær, flom og skred der du bor eller ferdes. Varslingstjenesten på Varsom.no er utvidet og forbedret.

Varsom.no gir nå en samlet framstilling av alle varsler om naturfarer på land. Varsler om farlig vær kommer fra Meteorologisk Institutt (MET), mens varsler om flom, snø-, jord- og fjellskredfare kommer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Felles varsling for MET og NVE

– Kraftige regnbyger, flom, skred og vind forårsaker hvert år skader for hundrevis av millioner kroner. God beredskap og muligheten til å utføre forebyggende tiltak er avhengig av gode og tidlige varsler. Denne tjenesten er viktig for å forebygge skader som skyldes flom, skred og farlig vær, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

– En felles publisering av varsling om naturfarer på varsom.no og en felles abonnementsløsning er derfor en naturlig følge av dette nære samarbeidet, tilføyer Kjetil Lund.

Samordnet

Varslene er samordnet når det gjelder form, innhold og begreper. Farevarslene gis med fargekategoriene gult (utfordrende situasjon), oransje (alvorlig situasjon) og rødt (ekstrem situasjon).  Ved å tegne et gratis abonnement på https://abonner.varsom.no vil du motta varsler på e-post eller SMS med en gang varslene er publisert på varsom.no. Du bestemmer selv hvilke farenivåer som gjør at du blir varslet.

Lettere tilgjengelig

- Det siste året har NVE og MET innført flere tiltak for å standardisere varsling av naturfare, og gjøre disse varslene lettere forståelig og raskt tilgjengelig for alle. Abonnementsløsningen er et eksempel på et felles ønske fra MET og NVE om å tilby nyttige varslingstjenester til både beredskapsmyndigheter og folk flest, sier Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt.

– Farevarslene er allerede tilgjengelig på yr.no og varsom.no, men abonnementsløsningen gir mulighet til å nå flere brukere uten at de aktivt må søke etter varsler, tilføyer Roar Skålin.

- Varsling på e-post og SMS gjør at våre geologer og entreprenør som har ansvar for vedlikehold av veier bruker mindre tid på å finne relevant informasjon og kommer raskere i gang med å vurdere betydningen for vegene og utføre forebyggende tiltak, sier Jane Bordal, direktør for Vegavdelingen i Statens vegvesen.