Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Årets konsesjonskraftpris er satt

Konsesjonskraftprisen for 2023 er fastsatt til 11,77 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2022 som er 11,57 øre per kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2023.
Publisert 22.12.2022
Nyheter, Konsesjon

Ny FoU-rapport om vannkraftens landskap

FoU-prosjektet legger til grunn at kraftforsyningens landskap er et menneskeskapt landskap. Rapporten redegjør for hvordan kraftforsyningen kan beskrives helhetlig ved bruk av ulike typer historisk...
Publisert 19.12.2022
Nyheter, Konsesjon

NVE har utarbeidet veileder om krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

NVE har de siste to årene mottatt de første søknadene om å bygge bakkemonterte solkraftverk, og det er ventet en økning i slike søknader i tiden som kommer. NVE har derfor utarbeidet en veileder, s...
Publisert 15.12.2022
Nyheter, Konsesjon

NVE har vurdert nettløsning for elektrifisering av Draugen og Njord

NVE har oversendt en innstilling til Olje- og energidepartementet om tilknytning av plattformene Draugen og Njord med kraft fra land. I innstillingen har NVE vurdert om nettanleggene OKEA har søkt...
Publisert 14.12.2022
Nyheter, Konsesjon

Rekordmange nettkonsesjoner behandlet av NVE i 2022

Økte bevilgninger til saksbehandlingskapasitet og intern effektivisering har gjort at NVE har behandlet langt flere søknader om nettkonsesjoner i 2022 enn tidligere år. Så langt i år har NVE gitt 2...
Publisert 14.12.2022
Nyheter, Konsesjon

I bekkekløfter kan de riktige beslutningene vokse på trær

Samfunnet vi lever i trenger stadig mer fornybar energi. Dette setter store krav til forvaltningen når det gjelder å treffe de riktige beslutningene i utbyggingssaker. NVE legger nå fram et nytt fo...
Publisert 02.12.2022
Nyheter, Konsesjon

Avslag til Kvanndalselva kraftverk i Bjørnafjorden

Etter NVE sitt syn vil ei utbygging av Kvanndalselva føre til ei så stor samla belastning på vassdraget, at konsesjon ikkje kan gjevast. NVE gjev derfor Sunnhordland Kraftlag AS avslag på søknaden...
Publisert 23.11.2022
Nyheter, Konsesjon

Får løyve til å bygge Dalekvam transformatorstasjon

NVE har gjeve Statnett SF, Eviny Fornybar AS og BKK Nett AS konsesjon til å bygge Dalekvam transformatorstasjon i Vaksdal kommune. Utbygginga er ein del av arbeidet med å tryggje straumforsyninga i...
Publisert 15.11.2022
Nyheter, Konsesjon