Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

NVE tilrår konsesjon til å overføre Våtekleivbekkane

Statkraft Energi har søkt om konsesjon til å overføre Våtekleivbekkane i Ulvik herad til Lang-Sima kraftverk i Eidfjord kommune, Hordaland. NVE rår Olje- og energidepartementet til å gi konsesjon.
Publisert 22.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Konsesjonskraftprisen for 2018

Konsesjonskraftprisen for 2018 er fastsatt til 11,20 øre per kilowattime (kWh). Dette er en liten nedgang fra prisen for 2017, som er 11,48 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2018
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Avslag til Hoffmannselva kraftverk

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Hoffmannselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland.
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Løyve til Øvre Kvemma kraftverk

NVE gjev Lærdal og Aurland Grønnkraft AS løyve til å byggje Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil produsere om lag 18 GWh i eit middels år. Dette svarar til str...
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Løyve til konsesjonsendringar for ny kraftleidning Magnhildskaret–Svelgen–Ålfoten i Sogn og Fjordane

NVE har gjeve SFE Nett konsesjon til å byggje den tidligare konsesjonsgjevne kraftleidningen 132 kV Ålfoten-Svelgen med stålmaster og duplex-liner. NVE gjev samstundes SFE Nett oreigningsløyve til...
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Avslag til Sandnes Småkraftverk

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Sandnes Småkraftverk i Osestadbekken med overføring av Storevatnet i Lindesnes kommune i Vest-Agder.
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Løyve til Valdra kraftverk i Etne kommune

NVE gjev løyve til å bygge Valdra kraftverk i Valdraelva i Etne kommune i Hordaland. I vedtaket har NVE lagt vekt på at ei utbygging av Valdra kraftverk vil vera eit bidrag til fornybar energiprodu...
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

NVE avslår søknad om løyve til å byggje Fessdalselva kraftverk

Clemens Kraft AS har søkt om løyve til å byggje Fessdalselva kraftverk i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. NVE har kome fram til at dei negative verknadane ved prosjektet er så store at søknaden om å...
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon