Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Norge og Polen styrker nærings- og klimasamarbeidet – NVE programpartner for klima og energi

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Warszawa 20. desember, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 140 millioner euro til et program for klima og energi.
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Klima

Uten Parisavtalen vil de fleste isbreene våre forsvinne innen århundreskiftet

Klimaendringene vil bidra til å redusere isbreene våre. Hvor mye de smelter avhenger av breens størrelse og hvordan framtidens klima vil bli. Norges sjette største isbre, Hardangerjøkulen, kan smel...
Publisert 27.11.2017
Nyheter, Klima

Nytt pilotprosjekt for klimatjenester

NVE er med som prosjektpartner i EDgE, et pilotprosjekt under det Europeiske jordobservasjonsprosjektet COPERNICUS. Nå lanserer prosjektet en testversjon av nye klimatjenester.
Publisert 07.09.2017
Nyheter, Klima

Klimaendringene vil gi økt produksjon og reduserte flomtap i kraftverkene i Glomma og Lågen

Endringer i klima vil føre til økte temperaturer og mer nedbør. Ny NVE-rapport viser at Glommavassdraget får endrede produksjonsforhold. Økte temperaturer vil føre til mindre sesongvariasjoner i ti...
Publisert 04.04.2017
Nyheter, Klima

FoU-prosjekt skal gje betre flaumsikring og betre miljøtilstand

Eit nytt FoU-prosjekt med forankring i fleire fagmiljø i Sogn og Fjordane skal finne fram til metodar som skal sørge både for betre flaumsikring og betre miljøtilstand i vassdrag.
Publisert 24.03.2017
Nyheter, Klima